Круглий стіл «Поновлювані джерела енергії - шлях до енергетичної незалежності та екологічної безпеки України»

23.06.2008

Як зменшити залежність України від імпортних енергоносіїв і менше забруднювати природу? Що робити у близькому майбутньому без нафти і газу? Чи є реальна альтернатива тепловій і атомній енергетиці?

Відповіді на ці питання шукали учасники круглого столу «ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ - ШЛЯХ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ», що відбувся у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Організував захід Рух добровольців «Простір свободи» за сприяння Наукового товариства університету, молодіжної організації «Зелена енергетика майбутнього», Національного екологічного центру та Дружини охорони природи «Зелене майбутнє».

Учасники дискусії дійшли висновку, що Україна не здійснює достатніх кроків для розвитку екологічно чистих і поновлюваних джерел енергії, незважаючи на те, що такі кроки не можуть не лише поліпшити екологічну ситуацію і створити нові робочі місця, але й підвищити енергетичну безпеку держави.

На думку учасників круглого столу, „Енергетична стратегія України до 2030 року” не відповідає світовим тенденціям і має бути переглянута.

Застаріле уявлення про сучасні технології виробництва енергії на державному рівні гальмує їхнє впровадження. Якщо в Європейському Союзі до 2020 року поновлюваною має бути щонайменше 20% енергії, у Китаї - 15%, то Україна планує вийти на показник у 4% до 2030 року (!).

Учасники круглого столу закликали законодавчу та виконавчу владу активізувати роботу на трьох стратегічних напрямках:

- впровадження адміністративних умов для створення нових енергетичних компаній та надання можливості окремим користувачам надавати енергію в загальну мережу;

- підтримка виробництва енергії з альтернативних джерел, яке поки що є дорожчим за виробництво з традиційний джерел, але має значний потенціал у найближчому майбутньому;

- запровадження „зелених тарифів”, завдяки яким виробникам відновлювальної енергії гарантується певна ціна за продану енергію, яка може бути вищою за ринкову.

Перехід до розширеного використання поновлювальних джерел енергії дозволить вирішити не тільки енергетичні питання, але й низку проблем, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища, глобальним потеплінням (дасть змогу швидше досягти цілей, задекларованих у Кіотському Протоколі), зменшить загрозу енергетичної та економічної кризи, сприятиме надійності енергопостачання, підвищить рівень національної безпеки і дозволить створити велику кількість нових робочих місць.

Контакти: Ольга Рудичук 8-067-3677901, Юрій Ноєвий 8-067-6566875, poshta@dobrovol.org
Олег Андрос, 8-097-5027551, greenteremky@gmail.com.